grasgreana dog

i kenn di ned
aba i mecht wissn wia
du di ofühlst an am
grasgreana dog
an am feierrotn abnd
in aner rabnschwarzn nacht
an am glasklarn morgn
wer du bist
wer du bist

du kennst mi ned
mechst du ned seghn wia
i di oschau nach am
erstn moment
bei aner zwoatn chance
na begegnung der drittn art
an am grasgreana million dollar dog
wer i bin
wer i bin

i kenn di ned
aba i mecht spürn wia
du di ohearst an am
lauschign fleck
bei am rauschndn fest
in aner tosenden brandung
bei am himmelschreindn unrecht
wer du bist
wer du bist

zwoa de zsammghörn
zwoa de zsammghörn
wer du bist wer i bin
zwoa de zsammghörn
an am grasgreana dog